Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό - Κλήρωση

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ)

 1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού», που έχει την έδρα του στην Αθήνα, οδός Πουλοπούλου αρ. 38, με A.Φ.M. 090165780, ΔΟΥ E΄ Αθηνών (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Ο γύρος του κόσμου με 80 βιβλία» μέσω του ιστότοπου www.80biblia.ime.gr που διατηρεί η Διοργανώτρια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).


 2. Ο Διαγωνισμός θα ξεκινά αμέσως μετά το τέλος της πρώτης προβολής του επεισοδίου -κάθε Σάββατο και θα διαρκεί μέχρι την επόμενη Δευτέρα το μεσημέρι στις 16:00 (Διάρκεια του Διαγωνισμού 2 ημέρες). Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι 25 βιβλία (εφεξής το «Δώρο 1») για όσους απαντήσουν ΣΩΣΤΑ την πρώτη ώρα μετά το πέρας της εκπομπής και 50 εισιτήρια εισόδου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (εφεξής «Δώρο 2») για όσους απαντήσουν σωστά μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι. Όσοι απάντησαν μέσα στην πρώτη ώρα σωστά πριμοδοτούνται με 1 επιπλέον συμμετοχή στην κλήρωση για το «Δώρο 2». Σημειώνεται ότι το «Δώρο 2» -Εισιτήρια εισόδου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» δεν αναφέρεται στη συμμετοχή των νικητών στα εκπαιδευτικά προγράμματα του «Ελληνικού Κόσμου», σε θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες που γίνονται σε αυτόν.


 3. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά - μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος από 10 έως 14 ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). Οι Συμμετέχοντες καθώς δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορεί να κληθούν να παράσχουν την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατά τον χρόνο παραλαβής των δώρων.


 4. Οι Συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει: α) απαντήσουν ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στην ερώτηση μέσα από το διαδίκτυο (Δήλωση Συμμετοχής), β) να έχουν εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό.
  Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό όλοι όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση με/από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και την ΕΡΤ ή/και την εκτελέστρια παραγωγής ή συγγενείς αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε επάθλου/δώρου τυχόν έχουν λάβει.


 5. Η ενεργοποίηση της Δήλωσης Συμμετοχής θα γίνεται με την αποστολή της σωστής απάντησης στο Διαγωνισμό.


 6. Ο Συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με ΜΙΑ ΜΟΝΟ συμμετοχή ανά επεισόδιο. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα τις σωστές και λάθος απαντήσεις. Η Διοργανώτρια Εταιρεία (ή/και η ΕΡΤ) δεν ευθύνεται για το υλικό και το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, για προβλήματα που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή τυχόν έχουν λάθος στοιχεία ή/και περιεχόμενο.  Ο Συμμετέχων οφείλει να εκτυπώσει το κουπόνι συμμετοχής του με τον κωδικό του και να το προσκομίσει κατά την παραλαβή του δώρου.


 7. Όλες οι έγκυρες Δηλώσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα συγκεντρώνονται σε ειδικό ενιαίο αρχείο (Excel) της Διοργανώτριας, και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό, κατά την σειρά ημερομηνία και ώρα  κάθε αποστολής απάντησης.


 8. Καμία συμμετοχή που θα ληφθεί πέραν της ως άνω Διάρκειας καθενός εκ των Διαγωνισμών δεν θα γίνει δεκτή.


 9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει σχετικά τους τηλεθεατές και τους Συμμετέχοντες με κάθε τρόπο, όπως ενδεικτικά με ανακοίνωση προς τους Συμμετέχοντες και τους τηλεθεατές μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.80biblia.ime.gr) ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων.


 10. Σχετικές ανακοινώσεις αναφορικά με τον Διαγωνισμό θα γίνουν με trailer, που θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ 80 ΒΙΒΛΙΑ» ή/και του εν γένει προγράμματος της ΕΡΤ και μέσω της ιστοσελίδας του Πολιτιστικού Κέντρου «Ελληνικός Κόσμος» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.80biblia.ime.gr  ή/και άλλων ιστοσελίδων.


 11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κάθε χρονική στιγμή τα προσφερόμενα Δώρα, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει σχετικά τους τηλεθεατές και τους Συμμετέχοντες με κάθε πρόσφορο μέσω, όπως ενδεικτικά με ανακοίνωση προς τους Συμμετέχοντες και τους τηλεθεατές μέσω του προγράμματος της ΕΡΤ ή/και της ιστοσελίδας της εκπομπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.80biblia.ime.gr) ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων.


 12. Η Κλήρωση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μετά το πέρας 2 ημερών, ημέρα Δευτέρα και αμέσως μετά τη λήξη του διαγωνισμού, προκειμένου να αναδειχθούν οι Νικητές. Οι κωδικοί των επιτυχόντων του «Δώρου 1» και του «Δώρου 2» θα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής στη διεύθυνση www.80biblia.ime.gr εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την ως άνω Κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών. Ο νικητής μπορεί να παραλαμβάνει το δώρο του εφόσον πρόκειται για το «Δώρο 1» ως και ένα μήνα μετά τη λήξη της πρώτης προβολής της εκπομπής. Το «Δώρο 2» μπορεί να το παραλάβει ως και ένα χρόνο μετά τη λήξη της πρώτης προβολής της εκπομπής.


 13. Δεν θα γίνεται ατομική ειδοποίηση των επιτυχόντων.  Ακολουθεί ο ορισμός του χρόνου, του τρόπου και του τόπου παραλαβής του δώρου:
  «Δώρο 1»:  Η παραλαβή του δώρου μπορεί να γίνει κάθε Σάββατο από τις 12:30 ως τις 14:00 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, 17778 Ταύρος, με την επίδειξη του εκτυπωμένου κουπονιού. Η Διοργανώτρια μπορεί να μεταθέσει την ημερομηνία καταβολής του «Δώρου 1» σε κάποια άλλη μέρα κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής στη διεύθυνση www.80biblia.ime.gr
  «Δώρο 2»: Η παραλαβή του «Δώρου 2» μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει ο Νικητής να παρακολουθήσει κάποια προβολή ή έκθεση -μέσα σε ένα χρόνο από την πρώτη προβολή της εκπομπής- στο ταμείο του «Ελληνικού Κόσμου» με την επίδειξη του εκτυπωμένου κουπονιού.


 14. Οι Νικητές δεν έχουν το δικαίωμα εξαγοράς του «Δώρου 1» ή του «Δώρου 2» σε χρήματα. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται. Οι νικητές που ζουν στην επαρχία μπορούν να παραλάβουν το «Δώρο 1» μετά από αποστολή των στοιχείων των κηδεμόνων τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη) καθώς και των κωδικών τους στη διεύθυνση 80biblia@ime.gr To “Δώρο 2” μπορούν να το παραλάβουν οι ίδιοι  σε επίσκεψή τους στην Αθήνα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, 17778 Ταύρος, ως και ένα χρόνο μετά τη λήξη της πρώτης προβολής της εκπομπής, προκειμένου να παρακολουθήσουν μία προβολή ή έκθεση της αρεσκείας τους.


 15. Ρητά σημειώνεται ότι ένας Νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισε, αν δεν προσκομίσει το εκτυπωμένο κουπόνι για την παραλαβή του δώρου του και δεν συνοδεύεται από τον/την κηδεμόνα του.
  Επίσης σημειώνεται ότι το εισιτήριο αφορά μόνο τις προβολές και τις εκθέσεις και είναι διαφορετικά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται στον «Ελληνικό Κόσμο». Αφορά μόνο παιδιά ηλικίας 10 έως 14 ετών και ΔΕΝ μπορεί να εξαργυρωθεί από ενήλικα.


 16. Μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό από οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ή να μην απονεμηθεί το Δώρο στον Νικητή, σε περίπτωση αθέτησης κάποιου από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.


 17. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μονομερώς, να διακόψει ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους όρους αυτού, να μεταβάλει τον χρόνο, τρόπο και τόπο διεξαγωγής του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκεια του, να μεταβάλει τον αριθμό των Νικητών ή να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα με άλλα της επιλογής της (μικρότερης, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κατά την επιλογή της), σε οποιοδήποτε χρόνο ακόμα και κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει σχετικά τους τηλεθεατές και τους Συμμετέχοντες με κάθε πρόσφορο μέσω, όπως ενδεικτικά με ανακοίνωση προς τους Συμμετέχοντες και τους τηλεθεατές μέσω του προγράμματος της ΕΡΤ ή/και της ιστοσελίδας της εκπομπής (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.80biblia.ime.gr) ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων.


 18. Οι κηδεμόνες των Συμμετεχόντων μπορούν να αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 80biblia@ime.gr, για οποιαδήποτε πληροφορία/παράπονο σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.


 19. Κανείς από τους Συμμετέχοντες (ή/και οι Νικητές) δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με τα Δώρα στα μέσα ενημέρωσης, δίχως την πρότερη έγγραφη έγκριση της Διοργανώτριας Εταιρείας.


 20. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής των Δώρων, εξαιτίας αργιών και εορτών, απεργιών ή άλλων συνθηκών, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση των Δώρων ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, που προκαλούνται από κάθε μορφής απρόβλεπτα γεγονότα και συνθήκες. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία, χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει τα Δώρα, διατηρεί το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να απονείμει σε αντικατάσταση των προαναφερθέντων Δώρων, κάποιο άλλο ίσης ή διαφορετικής (μικρότερης ή μεγαλύτερης) αξίας.


 21. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας «www.80biblia.ime.gr». Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο/η κηδεμόνας του Συμμετέχοντος γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.


 22. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η ηλεκτρονική πραγματοποίηση εντολών, η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.


 23. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Ιστοσελίδας, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.


 24. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.


 25. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την προώθηση πωλήσεων αγαθών της Διοργανώτριας. Τα προσωπικά δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν από την Διοργανώτρια σε τρίτους στα πλαίσια των ως άνω σκοπών και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά παροχή συγκατάθεσης επεξεργασίας των προσωπικών αυτών δεδομένων από τους Συμμετέχοντες ή τους γονείς ή κηδεμόνες ή τους ασκούντες την γονική μέριμνα αυτών προς τη Διοργανώτρια. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν 12 μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με την κυρία  Γαλάνη Λία,  e-mail: 80biblia@ime.gr,  υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.


 26. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες και οι κηδεμόνες τους θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες, όρους ή/και τροποποιήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό ή/και την κάρπωση των Δώρων, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στην παραπάνω ιστοσελίδα ή/και θα δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.


 27. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.