Απαραίτητα στοιχεία για την αποστολή βιβλίων

(Για τα παιδιά που ζουν στην επαρχία)

Τα στοιχεία που θα πρέπει να στείλεις με mail είναι τα ακόλουθα:

Όνομα κηδεμόνα: …………………………………………

Επώνυμο κηδεμόνα: ………………………………………

Διεύθυνση κατοικίας

Οδός-Αριθμός:………………          Τ.Κ.:…………………       Πόλη:…………………………

Ο κηδεμόνας μου έλαβε γνώση για τους όρους του διαγωνισμού και της αποστολής των στοιχείων του για την παραλαβή του δώρου.

Κωδικοί κουπονιού: ………………………………

Το email θα το βρεις στη σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ